wie zijn wij

Het Vlaams Samenwerkingsverband voor Basale Stimulatie (VSBS) ontstond in 191 met de bedoeling het gedachtengoed van de Basale Stimulatie te bestuderen, te verspreiden en de essentie ervan te borgen.