Wat doen we?

Het Vlaams Samenwerkingsverband voor Basale Stimulatie (VSBS) ontstond in 1991 met de bedoeling het gedachtengoed van de Basale Stimulatie te bestuderen, te verspreiden en de essentie ervan te borgen.

Samenkomsten

Dit doen we door jaarlijks twee ontmoetingen te organiseren rond een bepaald thema. In de voormiddag wordt het thema theoretisch voorgesteld, in de namiddag vertalen we het theoretische kader naar de praktijk – vaak ook met praktische oefeningen

Opleidingen

Om de 2 jaar geven we een 3-daagse Basisopleiding en gelijktijdig een 3-daagse verdiepingscursus. Deze gaan door in ‘de oude Abdij’ in Drongen (Gent)

De bestuursleden zijn allen erkende lesgevers in de Basale Stimulatie. Zij kunnen ook persoonlijk gevraagd worden om ‘in house’ opleidingen te verzorgen.

Lidmaatschap

Momenteel telt de vereniging 52 leden – Organisaties voor mensen met een ernstig meervoudige beperking – scholen – woonzorgcentra enz…

Lid worden van de vereniging kan – als instelling of als persoon- en dit doe je door de naam en het adres van de instelling of van jezelf door te geven aan ons secretariaat:

UNIE-k vzw Ons Erf – Chartreuseweg 53 – 8200 Brugge – t.a.v. Ann Van Daele

en 40 euro te storten op rekening : BE 440014 4988 2945 van het VSBS.

Per lidmaatschap mogen 2 personen deelnemen aan de lente- en herfstbijeenkomsten van de vereniging.

Informatie

Verslagen van onze bijeenkomsten vind je op deze website onder documenten. Ook eigen uitgaven van de vereniging kunnen tegen democratische prijzen aangekocht worden in ons secretariaat.

Internationale samenwerking.

Als Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie nemen wij jaarlijks deel aan de samenkomsten van de Internationale lesgevers Basale stimulatie (Multiplikatoren of Multi’s ) – 2018 Overpelt (B) en 2019 ALicante (Spanje) en verdedigen we ook de belangen van het Vlaamse Samenwerkingsverband bij de internationale vereniging (Verein) . Bvb ; de gelijkschakeling en certificering van onze opleidingen.