Basale Stimulatie

Wat is Basale Stimulatie?

Basale Stimulatie probeert in de eerste plaats om de persoon te sterken in zijn lichaams-ik. Dat gebeurt door het aanbieden van eenvoudige, gestructureerde waarnemingen. Telkens weer stemmen we af op de beleving van het kind of de volwassene met een ernstige meervoudige beperking. Dringt onze prikkel door ? Wordt het een echte gewaarwording ? Heeft het betekenis, ook al “duurt” de betekenis slechts een enkel moment ? Geeft het hem of haar informatie over zichzelf en over de wijze waarop hij of zij in de wereld staat ?

De originele bijdrage van basale stimulatie situeert zich in het domein van de “dichte zintuigen“:

– het somatische of de waarneming via de huid van warmte, druk, e.a.

– het vestibulaire of de waarneming van de eigen positie in de ruimte, van globale en meer specifieke beweging.

– het vibratorische of de waarneming van trilling via de huid en vooral via het beenderstelsel.

Andreas Fröhlich, de grondlegger van Basale Stimulatie, nu professor orthopedagogiek op rust. Hij werkte o.m. aan de universiteit van Landau in Duitsland. Basale Stimulatie vindt ondertussen zijn weg buiten de zorg voor personen met een ernstige meervoudige beperking: in de ziekenhuisverpleging en in de bejaardenzorg.