Wat doen we?

Het Vlaams Samenwerkingsverband voor Basale Stimulatie (VSBS) ontstond in 1991 met de bedoeling het gedachtengoed van de Basale Stimulatie te bestuderen, te verspreiden en de essentie ervan te borgen.

Samenkomsten

Dit doen we door jaarlijks twee ontmoetingen te organiseren rond een bepaald thema. In de voormiddag wordt het thema theoretisch voorgesteld, in de namiddag vertalen we het theoretische kader naar de praktijk – vaak ook met praktische oefeningen

Opleidingen

Om de 2 jaar geven we een 3-daagse Basisopleiding en gelijktijdig een 3-daagse verdiepingscursus. Deze gaan door in ‘de oude Abdij’ in drongen

De bestuursleden zijn allen erkende lesgevers in de Basale Stimulatie. Zij kunnen persoonlijk gevraagd worden om ‘in house’ opleidingen te verzorgen.

Lidmaatschap

Momenteel telt de vereniging 52 leden – Organisaties voor mensen met een ernstig meervoudige beperking – scholen – woonzorgcentra enz…