Kalender

Noteer alvast de datum van onze volgende Herfstbijeenkomst

Woensdag 13 november 2019

________________________________________________

Lentebijeenkomst woensdag 15 mei 2019

Wij nodigen jullie graag uit op de  volgende ledenbijeenkomst van het VSBS met als thema :

Muziek als ons dagelijks brood in momenten van verbinding, regulatie en stimulatie.

Zoals gebruikelijk  zal deze bijeenkomst doorgaan in

Het Gielsbos aan de Vosselaarseweg 1 in 2275 Gierle op woensdag  15 mei 2019

9.30u : Onthaal met koffie of thee.

10.00u : Berichten van de vereniging door Jan Pauwels

10.30u : Lezing door prof. Martine Van Puyvelde. Gevolgd door een pauze met daarna vragen en gesprek.

“Le pain quotidien”: muziek als ons dagelijks brood in momenten van verbinding, regulatie en stimulatie.

Vanaf de eerste momenten van gewaarwording in de buik scherpen onze zintuigen zich aan om verbinding aan te gaan met onze omgeving. Ons brein bereidt zich voor op het leven dat gaat komen, een leven dat dagdagelijks korte en lange momenten van sociale ontmoeting zal kennen. Belangrijke momenten die ertoe zullen doen en anderen die zullen verwateren; momenten waarin we elkaar erg nodig hebben en momenten waarin we het liever alleen doen. Hoe gaan we die verbindigen en ontmoetingen aan? Darwin beweerde reeds dat muziek een evolutionair verbindende functie heeft. In deze lezing gaan we aan de hand van wetenschappelijke studies op zoek naar hoe muzikaliteit en muzikale aspecten bewust en onbewust in ons dagdagelijks leven verstrengeld zitten, hoe “proto-muzikaliteit” de basis vormt van onze eerste ervaringen van sociale interactie en waarom deze basale manier van communiceren soms immens belangrijk kan zijn.

Martine Van Puyvelde is Professor aan de Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel en wetenschappelijk onderzoeker aan de Koninklijke Militaire School Brussel in opdracht van Defensie België. Haar onderzoek omvat zowel onderzoek binnen het infant domein als human performance waarin psychofysiologische zelf-regulatie en impact van omgevingscondities centraal staan. Ze deed uitgebreid onderzoek naar proto-muzikale aspecten tussen ouders en baby’s. Ze werkt nauw samen met de Liverpool John Moores University rond de betekenis van aanraking (‘gentle touch stimulation’) en sensorische deprivatie voor de ontwikkeling van stress-regulatie en met Middlesex University London rond de link tussen taal en muziek binnen de eerste vocale communicaties bij baby’s. Naast haar wetenschappelijk werkt ze als erkend systeemtherapeut (KERN – huidige RAPUNZEL) in een privépraktijk en is ze professioneel muzikante.

12.30u – 13.30u:  Middagpauze

13.30u  Start workshops: deelnemers kunnen kiezen uit 2 van de 3 workshops.

13.30 tot 14.30: workshop 1, 2,3  of 4

14.45 tot 15.45: workshop 1, 2, 3 of 4

1. Workshop door Marieke Van Isterdael, Christel De Smedt en Linde Keymolen van home Zonnelied, Roosdaal over hun atelier ‘movement with touch and sound’.

2. Workshop door Andrea Dekock en Nicole Vandewalle van Stichting Tragel (Nl) over hun atelier BIM, beleven in muziek.
Deze workshop wordt mee begeleid door een stuurgroeplid. Indien mogelijk combineren we inhoud met de voorstelling van nog een tweede atelier uit een andere voorziening. Liefhebbers kunnen zich melden bij Ann van het secretariat.

3. Workshop begeleid door collega’s van de stuurgroep: zingen in de ADL en andere activiteiten.

Delen van ervaringen over hoe zingen helpt om afstemming te vinden.

Uit de evaluatie van de bijeenkomsten eind 2017 over Basale Stimulatie in de ADL kwam naar voor dat vele collega’s hun stem gebruiken tijdens de verzorging of het te slapen leggen van hun kinderen of bewoners. Ze beschreven dit in de rubriek ‘levendige routines’.

We stellen voor om hier één workshop aan te wijden.

Hoe gaan we te werk: we vragen om bijv. een kort fragment op te nemen en die beelden mee te brengen op een USB-stick. Dan kun je de situatie voorstellen aan je collega’s en bespreken.

Wanneer je geen beeldmateriaal kunt meebrengen, dan kun je het ook gewoon vertellen. En het liedje zingen. Alleen of met de collega’s.

Je hoeft hiervan niet op voorhand te verwittigen. We spreken af op de dag zelf.

4. workshop is van Musica – “ babelut”

U kan hieromtrent al info terugvinden op onderstaande website.

https://www.musica.be/nl/formats/babelut-workshops.

16.00 u Einde

Inschrijven voor deze studiedag kan vanaf nu via mail aan  Secretariaat.VSBS@onserf.be

Inschrijven kan tot uiterlijk 10 mei 2019

Graag vermelden of u soep wenst te bestellen.

Ben je geen lid van het VSBS en wil toch graag de studiedag bijwonen? Dat kan door uw aanvraag te mailen naar het secretariaat en 25 € over te schrijven op het rekeningnummer van het VSBS BE44 0014 4988 2945

Met vriendelijke groeten,

secretariaat VSBS  

UNIE-k vzw Ons Erf

Chartreuseweg 53

8200 Brugge

Secretariaat.VSBS@onserf.be

Enkel in heel dringende gevallen kan je telefonisch contact opnemen

van maandag tot en met donderdag

met Ann Van Daele of Tilde Degraeuwe op 050 406960