Kalender

 

2018

Het VSBS organiseert in 2018 opnieuw een 3-daagse basiscursus en een verdiepingscursus.

Deze gaan samen door in de Oude Abdij te Drongen op 21,22 en 23 maart 2018.

Inschrijven via ons secretariaat.

Lentebijeenkomst 2018 : 25 april 2018 in het Gielsbos : “Ouders aan het woord”. 

9.30u   : Onthaal met koffie of thee.

10.00u : Berichten van de vereniging door Jan Pauwels

10.20u : We starten met een film over ouders met een kind met EMB  in Oekraïne, gevolgd door een inleiding in het thema door Brigit Vermeulen, orthopedagoge in DVC Zevenbergen.

Door de nieuwe ontwikkelingen in de sector krijgen ouders nog meer de regie van de zorg voor hun kind in handen. Ze worden nog meer uitgedaagd om na te denken over wat zij hierin essentieel vinden  voor hun kind met een ernstig meervoudige beperking.

Het is aan ons om  hun verhalen te beluisteren en te  peilen naar hun verwachtingen, hun verzuchtingen, hun ‘zorg’.

Filip Dorge, papa van Warre, Francine Carsau, mama van An en Eveline Lauwers, mama van Thibaut.hebben vandaag  de kans om hun verhaal te brengen. Nadien is er mogelijkheid om vragen ter verduidelijking aan hen te stellen.

12.30u – 13.30u  Middagpauze

13.30u  Start workshops: deelnemers kunnen kiezen uit 2 van de 3 workshops.

13.30 tot 14.30 : workshop 1, 2 of 3

14.45 tot 15.45: workshop 1, 2 of 3

  1. Workshop door Patricia Decoster, werkzaam in DVC Zevenbergen: “Grote rugzakken, kleine rugzakken en vele maten tussenin”, maar sowieso vele rugzakken rond dit kind of deze volwassene. We staan stil bij onszelf in onze dagdagelijkse contacten met ouders rond de opvang van hun zoon of dochter met een ernstig meervoudige beperking.
  2. Workshop : Philip Van Maekelbergh brengt de resultaten van de studiedag van november 2017 over ADL: ‘hoe we in de Vlaamse en enkele Nederlandse voorzieningen kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking eten geven, wassen, te rusten leggen,… en daarbij proberen tot ‘ontmoeting’ te komen.’
  3. Workshop “ Terugblikken op de voormiddag”: Wat is de plaats van de basale stimulatie in het toekomstige zorglandschap. Hoe maken we aan ouders en cliënten bekend wat we doen, wat basale stimulatie is, welk onze werkwijze en wat de waarde ervan kan zijn in de begeleiding van personen met een EMB.

16.00 u Einde

Inschrijven voor deze studiedag kan vanaf nu via mail aan  vsbs@emmaus.be  

ten laatste tegen donderdag 19 april. Graag vermelden of u soep wenst te bestellen.

Ben je geen lid van het VSBS en wil toch graag de studiedag bijwonen? Dat kan door uw aanvraag te mailen naar het secretariaat en 25 € over te schrijven op het rekeningnummer van het VSBS BE44 0014 4988 2945

 

Multi’s samenkomst (internationale lesgevers basale stimulatie) te Overpelt op 23 ,24,25 en 26 mei 2018

_ _ _ _ _ _

Archief :

 

Woe. 8 november 2017 : Gielsbos

Ma. 20 november 2017 : BO school Ter Leie in Bachte-Maria-Leerne

De herfstbijeenkomst wordt gesplitst in West en Oost om tegemoet te komen aan de vervoersproblemen in ons drukke Vlaanderen. Het programma is identiek.

Thema: ADL, Activiteiten Dagelijkse Leven.

Na een inleiding werken we in groepen op basis van ervaringsoefeningen en delen van ervaring uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers, eventueel met video.

1. Verzorging, alles wat met bad en verzorgingstafel te maken heeft.

2. Eten en verzorging van mond en gezicht. Ook aandacht voor het toedienen van sondevoeding.

3. Verplaatsing: tillift, tillen alleen of met twee, op wandel met de rolstoel, begeleiden van stappen.

4. Wekken, positioneren voor een niet-begeleid moment, te rusten leggen.

We hebben in de afgelopen jaren reeds heel wat tekst verzameld rond dit thema. Deze dagen moeten ons toelaten om dit verder te verwerken in een tweede inspiratiebundel rond ADL.

We raden aan om vooral in te schrijven met begeleiders uit het dagelijkse leven: opvoedsters, leerkrachten, verzorgsters, …

We streven er naar dat de formule van deze bijeenkomsten als voorbeeld kan dienen voor bijscholing in de verschillende scholen en voorzieningen.

10 mei 2017 in het Gielsbos.

VSBS : Wat betekent Visus in de dagelijkse omgang van personen met een ernstig meervoudige beperking?

 

10.30u : Mevr. Laurence Bruchet :” Wat betekent Visus in de dagelijkse omgang van personen met EMB? ”

11.45u : Ben Schouten : Wetenschappelijk medewerker van de vzw Stijn.

“De kennis van zorgprofessionals over het visueel functioneren van personen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking, een praktijkonderzoek.”

12.30u : Lunch

13.30u : 2 simultane workshops:

Mieke De Pourq en Kim Maeseele TB Accent – Begeleidingscentrum Spermalie. “Thuisbegeleiding van kinderen met een visueel meervoudige beperking.” 

Riet Verbeeck : centrum Ganspoel “Management van de omgeving bij bewoners met een visueel meervoudige beperking.”

14.45u : 2 simultane workshops:

* Laurence Bruchet : “ een film over “ Wat betekent het visuele voor de beleving van het kind – visus als oriëntatie.” Met uitleg van Laurence Bruchet.

* Hilde Vanderwegen en Jan Pauwels (Dienstencentrum St.-Oda ) Testen van visuele mogelijkheden bij personen met EMB – voorstelling van het oogbesturingssysteem “–

15.45u : Invullen van evaluatieformulier – einde.

Ben je geen lid van het Vlaams Samenwerkingsverband voor Basale Stimulatie, dan ben je toch welkom en betaal je 25 € inschrijvingsgeld voor deze dag.

______________________________