“Ouders aan het woord”

Ranst, 15 maart 2018

Wij nodigen jullie graag uit op de volgende ledenbijeenkomst van het VSBS met als thema :

“Ouders aan het woord”

Zoals gebruikelijk zal deze bijeenkomst doorgaan in

Het Gielsbos aan de Vosselaarseweg 1 in 2275 Gierle op woensdag 25 april 2018

9.30u : Onthaal met koffie of thee.

10.00u : Berichten van de vereniging door Jan Pauwels

10.20u : We starten met een film over ouders met een kind met EMB in Oekraïne, gevolgd door een inleiding in het thema door Brigit Vermeulen, orthopedagoge in DVC Zevenbergen.

Door de nieuwe ontwikkelingen in de sector krijgen ouders nog meer de regie van de zorg voor hun kind in handen. Ze worden nog meer uitgedaagd om na te denken over wat zij hierin essentieel vinden voor hun kind met een ernstig meervoudige beperking.

Het is aan ons om hun verhalen te beluisteren en te peilen naar hun verwachtingen, hun verzuchtingen, hun ‘zorg’.

Filip Dorge, papa van Warre, Francine Carsau, mama van An en Eveline Lauwers, mama van Thibaut.hebben vandaag de kans om hun verhaal te brengen. Nadien is er mogelijkheid om vragen ter verduidelijking aan hen te stellen.

12.30u – 13.30u : Middagpauze

13.30u Start workshops: deelnemers kunnen kiezen uit 2 van de 3 workshops.

13.30 tot 14.30 : workshop 1, 2 of 3

14.45 tot 15.45 : workshop 1, 2 of 3

1. Workshop door Patricia Decoster, werkzaam in DVC Zevenbergen: “Grote rugzakken, kleine rugzakken en vele maten tussenin”, maar sowieso vele rugzakken rond dit kind of deze volwassene. We staan stil bij onszelf in onze dagdagelijkse contacten met ouders rond de opvang van hun zoon of dochter met een ernstig meervoudige beperking.

2. Workshop : Philip Van Maekelbergh brengt de resultaten van de studiedag van november 2017 over ADL: ‘hoe we in de Vlaamse en enkele Nederlandse voorzieningen kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige beperking eten geven, wassen, te rusten leggen,… en daarbij proberen tot ‘ontmoeting’ te komen.’

3. Workshop “ Terugblikken op de voormiddag”: Wat is de plaats van de basale stimulatie in het toekomstige zorglandschap. Hoe maken we aan ouders en cliënten bekend wat we doen, wat basale stimulatie is, welk onze werkwijze en wat de waarde ervan kan zijn in de begeleiding van personen met een EMB.

16.00 u : Einde

Inschrijven voor deze studiedag kan vanaf nu via mail aan vsbs@emmaus.be

ten laatste tegen donderdag 19 april.

Graag vermelden of u soep wenst te bestellen.

Ben je geen lid van het VSBS en wil toch graag de studiedag bijwonen? Dat kan door uw aanvraag te mailen naar het secretariaat en 25 € over te schrijven op het rekeningnummer van het VSBS BE44 0014 4988 2945

Met vriendelijke groeten,

secretariaat VSBS
DVC Zevenbergen
Boerenkrijglaan 25
2520 Ranst
vsbs@emmaus.be

– Brigit : 03/350 29 49
– Ilse : 03/350 29 85