Wie zijn wij

Het Vlaams Samenwerkingsverband voor Basale Stimulatie (VSBS) ontstond in 1991 met de bedoeling het gedachtengoed van de Basale Stimulatie te bestuderen, te verspreiden en de essentie ervan te borgen.

Samenkomsten

Dit doen we door jaarlijks twee ontmoetingen te organiseren rond een bepaald thema. In de voormiddag wordt het thema theoretisch voorgesteld, in de namiddag vertalen we het theoretische kader naar de praktijk – vaak ook met praktische oefeningen.

Opleidingen

Om de 2 jaar geven we een 3-daagse Basisopleiding en gelijktijdig een 3-daagse verdiepingscursus. Deze gaan door in ‘de Oude Abdij ‘ in Drongen.

De bestuursleden zijn allen erkende lesgevers in de Basale Stimulatie. Zij kunnen persoonlijk gevraagd worden om ‘in house’ opleidingen te verzorgen.

Lidmaatschap

Momenteel telt de vereniging 52 leden – organisaties voor mensen met een ernstig meervoudige beperking – scholen – Woonzorgcentra enz..

Wil je lid worden…

Lid worden van VSBS (Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie)
kan door 25 euro te storten op rekeningnummer:
BE44 0014 4988 2945

secretariaat VSBS  

Uniek-K Vzw ONS ERF

Chartreuseweg 53

8200 Brugge

secretariaat.VSBS@onserf.be

 

Wat houdt een lidmaatschap in

per voorziening die lid is, mogen 2 personen deelnemen aan de ledenbijeenkomsten die in mei en november doorgaan.

Indien een voorziening meerdere personen wil afvaardigen naar de ledenbijeenkomsten , moet er ook meerdere keren lidgeld betaald worden.

Wat vragen wij van de leden?

Als er iets wijzigt aan de gegevens ( een nieuw mailadres, of een andere deelnemer…) breng het secretariaat hiervan op de hoogte.

 

———————————————————————————————————————-